تړاو کاپي کاپي شو
د دې تګلارې ګټې    فارسی
1- که عملي شي دې تګلاره کې به ډېرى برخه ولري.