ځايناستى حکومت:افغانستان کې سولې او ولسواکۍ ته  لنډه لار،  ولس، حکومت اوطالبانو ته وړانديز. نور رحمان لېوال
تړاو کاپي کاپي شو
ځايناستى حکومت، په رياستي ولسواکيو کې د نابرياليو حکومتونو او د ټاکنو پروخت د حکومتونو بديل، د افغانستان لپاره وړانديزونه، نور رحمان لېوال    English فارسی
2019-04-07 09:00:00