د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د ټاکنو خپلواک کمېسيون
د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د ټاکنو خپلواک کمېسيون
د کمېسيون ويبځاى کې د نوماندانو ليسټ ځايپرځاى يا سټاټيک دىد کمېسيون ويبځاى کې د نوماندانو ليسټ ځايپرځاى يا سټاټيک دى
د کمېسيون ويبځاى کې د نوماندانو ليسټ ځايپرځاى يا سټاټيک دى
د لېوال ښې حکومتولۍ ويبځاى کې د ولسي جرګې ټاکنو د نوماندانو ليسټ غځېدلووړ يا ډيناميک دى چې يوازې د ويبځاى دويم پړاو کې دي (ياني په مينو کې د ۱۳۹۷ کال ولسی جرګې نوماندان ته ټک ورکوئ) د نوماند مالومات کتلاى شئ او ډېرې نورې چارې ورسره تړلاى شئ.

خو د ټاکنو خپلواک کمېسيون خپل ويبځاى کې د نوماندنو مالومات په پي‌ډي‌ايف لاسوندونو يا فايلونو کې خپروي، چې د کس پيدا کولو لپاره لومړى ليسټ ښکته کول، بيا په هغه کې لټول ډېر وخت نيسي او ستونزمن کار دى، همدارنګه دغه ليسټ ته ورتګ هم څلور پړاوه لاندې دي يانې ٤ ځلې به تړواونو ته ټک ورکوئ چې بله پاڼه پرانځئ، هره پاڼه اړوند تړاو پيدا کول لږ تر لږه د ١-٥ دقيقو وخت غواړي، چې له ١٠ تر ١٥ دقيقو کې لاره پيدا کړئ.
د کميسوين لخوا د کس په اړه مالومات تازه کول: له دې سره سره د کمېسيون د کارکوونکو لپاره د مالوماتو د تازه کولو کار ډېر وخت ضايع کوونکى دى. د بېلګې په ډول که دوى په پي‌ډي‌ايف کې د يو نوماند په اړه مالومات تازه کوي نو لومړى يې په اصلي لاسوند کې بايد تازه کړي بيا له هغه پي‌ډي‌ايف جوړوي او له هغه وروسته به کره کتونکي ټول لسټ بيا ګوري، او تر هغه وروسته به يې ټاکلى کسويبځاى ته ورپورته کوي. بله ستونزه داده چې د پي‌ډي‌ايف لاسوند د لوستلو لپاره اړينه ده چې پي‌ډي‌ايف لوستونکى يا ريډر اپ بايد ولرئ.
د پرتلې لپاره د ټاکنو خپلواک کمېسيون او لېوال ښې حکومتولۍ ويبځاى کې د ټاکنو ويبځاينه يا ويبسايټونه د نوماندانو د ليسټ د برخې انځورونه وګورئ.
موږ کميسيون ته زموږ له سيستم څخه د وړيا ګټې پورته کولو وړانديز کوو.
ټولنيزو رسنيو له لارې يادونې