تړاو کاپي کاپي شو
متوازن شتمنيز/اقتصادي حالات کولاى شي افغانستان کې سوله باوري کړي.
2002-02-08 00:00:00
پروري ٢٠٠٢ کال کې ښاغلى لېوال هغه ليکنه چې د هغې پر بسټ "د افغانستان د بياجوړنوې باوري پانګه" يا د نړيوال بانک ARTF اداره ٦ مياشتې ورسته په جولاى ٢٠٠٢ کې په هغه ډول جوړه شوه چې څنګه دوى ليکلې وه، خو په دغه پانګه د څارنې برخه دغر ادارې په بشپړ ډول له پامه وغورځوله او په هېواد کې د پسات/فساد يو زورورلامل د پسړيدلو مرستو شتون دى. اوس ددې وخت رارسيدلاى چې افغانستان ته په مرستو ورکولو له سره کتنه وشي او دا ځل دا کار بايد افغانان پخپله وکړي. که پښتو ته ژباړلو غواړئ نو For English change page language at the top