د غبرګولي ١ نيټه ١٣٩٨ کال له بحران څخه د وتلو تګلارې او چارې    فارسی
تړاو کاپي کاپي شو
د ١٣٩٨ کال غبرګولي ١ نېټې له کړکېچ څخه د وتلولپاره لاندې لارې چارې مرستندويه کېداى شي چې پرلپسې موږ لټولي او څېړلي، چې د غبرګولي له ١ نېټې څخه ورسته يو بېپرې ځايناستى حکومت رامنځته شي چې په ترڅ کې مو درې (٣) لاندې تګلارې پيدا، طرحه او پېژندنې ته برابرې کړي دي چې، ځايناستى يا سرپرست حکومت د اوسنيو ولسمشرۍ نوماندانو+ مخالفينو څخه د خپلمنځي ټاکنو له لارې، اوسنى ولسمشر د ځايناستي په توګه او د مشرانو جرګې مشر د ځايناستي ولسمشر په توګه.