نور حمان لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام
د دويم بن تېروتنو شنډولو لپاره لومړيتوبونه
تړاو کاپي کاپي شو
2021-08-15 00:00:00 لمريز 1400-05-24 00:00:00
١- يو کس چې د تېرو څلورو لسيزو ناخوالو کې په ښکيلتيا او بهرنيو تړاونو تورن نه وي، د هېواد سياسي مديريت لپاره خپلواک هوډ ولري د #ځايناستى_حکومت يا #موقت_حکومت مشرتابه سپارل.
٢-تر هغو چې د امارتوالو لخوا په #ځايناستى_حکومت هوکړه نه وي شوي ولسمشر غني استعفا نه کول او د امارتوالو لخوا پلازمينې کابل نيولو څخه ډډه کول.
٣- امارتوالو ته د هېواد د خپلواکۍ اعزاز ورکولو سره دغه جوړښت په يو پياوړي سياسي جوړښت بدلول چې د هېواد سياسي برخليک کې پراخه ونډه ولري او د خپلې خوښې شريعتي مديريت(نظام) له جمهوري لارو رامنځته کړي.
٤- لکه څنګه چې تر اوسه پرمختګ شوى د امارتوالو لخوا د عمومي بخښنې دريځ ساتل او تاوتريخوالى نه کول.

په دغه ډول افغانان او لويديځوال کولاى شي افغانستان کې د يوې بلې جګړې مخنيوى وکړي او هم په سيمه کې د يوبل ګټې خوندي کړي.

نور رحمان لېوال
#نرلېوال
#nrliwal