لېوال وړانديزونهلېوال وړانديزونه
Copy Link Copied
مننه له ټولو وياړم ستاسې په همکاريو او نه ستړيکېدونکو هلوځلو.

پسرلني کرنيز نندارتون او ليوال ملي مړښت پروګرام نندارځي څخه د مشر ليدنه، په نندارتون کې مشر او د کرنې برخه کې نوښتونو سره يې د خلکو د مينې يو څو انځورونه.

واښګر، په هر کور کې د يوې غوا ساتل او هر کور کې د چرګانوساتلو کوډۍ د زښتو ډېرو مينوالو پاملرنه ځان ته راواړوله. دا دواړه نوښتونه به د لبنياتو، غوښې او هګيو اړتيا پوره کولو کې سره ونډه ولري او د ځانبسياينې بهير به پياوړى کړي.

واښګر مختلف ډولونه لري چې له ٥٠٠٠ افغانيو څخه لاسي او تر ٢٥٠٠٠ افغانيو نيمه اتومات سيسټم د کورنيو لپاره تيار جوړشوي. سترو فارمونو لپاره بشپړ اتومات سيسټم هم جوړلاى شي، که تاسې د غواګانو يا چرګانو پارم يا فارم لرى موږ مو ډېره مرسته کولاى شو چې څارويو او مرغانو څخه ګټه مو ډېره شي.

د کوډۍ په هکله له مخکې د پروګرام پاڼه کې مالومات شته.