د غوايي اوومې او اتمې څخه بايد موږ دا زدکړه وکړو
تړاو کاپي کاپي شو
د غوايي اوومې او اتمې څخه بايد موږ دا زدکړه وکړو
د غوايي اوومې او اتمې څخه بايد موږ دا زدهکړه وکړو چې خپلواکي او بسياينه د پرديو له غوړو وعدو، اختلاف وژلو، کليو، پلونو او ښوونځيو سوځولو څخه نه بلکې خپلو ستونزو ته د خپل حل لټولو او موندلو څخه راځي.
لبدمرغه زه د تاريخ پداسې دوران کې رالوى شوم چې پرديپالنه وياړ، پرديو موخو، تګلارو او ايډيالوژيو سره ځان همغاړى کول د ځيرکتيا ار وو. خو ما خپل او هيوادني پرمختګ لپاره په پاک خداى ج، ځان او هېوادوالو باور کړى. د الله پاک ډېر ډېر شکرادا کوم، څه مې چې په مالي او معنوي ډول ترلاسه کړي له پرديپالو سره نشته.
افغانانو ته زما مشوره ده، هغوى چې د پرديو په ملګرتيا يې جوړوي او که ورانوي، د دواړو ملګرتيا پريښودلو کې ستاسې پرمختګ نغښتى. خپلواکي چې له تڼاکې لاسونو راځي ډېره پياوړې او وياړمنه وي، زما ژوند، هلېځلې، کړنې او لاسته راوړنې ددې ګواهي ورکوي. نور رحمان لېوال
د غوايي اوومې او اتمې څخه بايد موږ دا زدکړه وکړو