محاسب غټه پردهټابليټ او ګرځنده سايز
تړاو کاپي کاپي شو
د مسوليت او عدالت ټيم به د ولسمشرۍ لپاره په يونۍ (يکشنبې) نومليکنه وکړي
2019-01-18 18:20:39
ټاکل شوې ده چې د مسوليت او عدالت ټيم د مرغومي په ٣٠، ١٣٩٧ (جنوري ٢٠، ٢٠١٩) د نور رحمان لېوال په مشرۍ د ١٣٩٨ ولسمشرۍ ټاکنو سيالۍ لپاره رسمي نومليکنه وکړي. د مسوليت او عدالت ټيم په ټکټونو کې لومړى مرستيال ډاکټر عبدالهادي ذولحکمت او دويم مرستيال ډاکټر محمد يحى وياړ دى.