کورپاڼه > پر ټاکنو زموږ اغېز
د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د ټاکنو خپلواک کمېسيون
تړاو کاپي کاپي شو
د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د ټاکنو خپلواک کمېسيون
تړاو کاپي کاپي شو
پر ټاکنو زموږ اغېز
د ټاکنو په روڼتيا کې د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام اغېز د ټاکنو خپلواک کمېسيون او ملاتړي يې د لېوال ښې حکومتولۍ په سيالۍ کې
لاندې هغه اغېزې دي چې زموږ د وړانديزونو، نيوکو، پرتلو او سيالۍ کې حکومت، ټاکنو کمېسيون او ميلياردري ملاتړو يې ترسره کړي.
ټولنيزو رسنيو له لارې يادونې