سړى وپېژنئ (نور رحمان لېوال)
Copy Link Copied
دا ويبپاڼه زما د ژوند، کورنۍ، کړووړو، لاسته رواړنو او اندپالنو يا فلسفو په اړه ده. د حکومتولۍ او اړوند ادارو په اړه پروګرامونو، تګلارو، کړنلارو، وړانديزونو او نيوکو لپاره نوررحمان لېوال.کوم ته تشريف يوسئ اړوند ادارې لکه خپلواکې ادارې، وزارتونه، ولايتونه، ولسوالۍ، سفارتونه، هېوادونه او نور ځانګړې برخې لري.

خوشالي او سوکالي مو په نصيب شه.
د ېو هوسا او اباد هېواد په هيله
نور رحمان لېوال