ترکي او پاکستاني استخبارتو ته ورکولو پرځاى د کابل هوايي ډګر لپاره تلپاتې حل د هغه غيرعسکري کول دي
ترکي او پاکستاني استخبارتو ته ورکولو پرځاى د کابل هوايي ډګر لپاره تلپاتې حل د هغه غيرعسکري کول دي
ددې پرځاى چې حکومت پرديو ته ددغه ميدان ساتلو چارې سپاري، غوره داده چې د افغان ولسي تړون لمخې کابل هوايي ډګر غيرعسکري(غيرنظامي) کړل شي او د چلولو چارې يې يو مسلکي جرګې ته وسپارل شي چې په بشپړ ډول له دريمګړو افغانانو جوړه وي.
د کابل هوايي ډګر دې د امن کور په نوم ونومول شي، هرڅوک چې دغه ډګر ته لاړل پرته د ډګر له جرګې، بل څوک يې د نيولو، څارلو او پوښتلو حق نه لري. د هوايي ډګر جرګه به د ولسي تړون لمخې ولس ته ژمنه وي د ناوړتياوو په وخت کې به د هوايي ډګر کارکوونکي يوې ولسي جرګې ته سپارل کېږي چې غړي به يې له هر ولايت څخه يو جرګه مار کس وي. په دا ډول دغه هوايي ډګر به د ټولو لپاره خوندي ځاى او د امن يو بېلګه شي.

د ساتنې لپاره به دغه ميدان خپل امنيتي ځواک لري چې له هرډول سياسي او نورو ناخوالو به پاک وي.دا حکومت چې چيغې وهي امارتوال دې هېواد ته راشي او دوى سره دې خبرې وکړي دغه ميدان به د هغوى راتګ ته لاره پرانځي او له پردي احتياجه به وژغورل شي.
#نرلېوال