اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
انګامه, يېښوره او وزيريستانه په وير مو غمجن يم
تړاو کاپي کاپي شو
2014-12-16

انګامه, يېښوره او وزيريستانه په وير مو غمجن يم, په انګام، پېښور او وزيريستان کې د پاکستان دومخى سياست او پوځ د بېوزله پښتنو په وينو تويلو خپلو ناروا بمباريو، وژنو، ترهه خپرولو او ورانيو ته لاره هواروى. پاکستان يې هم وژني او هم ورباندې ژاړ کا.

خداى پاک دې د بېوزله پښتنو واوري او پخپل رحم او کرم د ددغو ګړاونو څخه د نجات توان ورکړئ.

پښتنو چې ترڅو خپل واک پخپل لاس کې وانخلئ تر هغو به ارام نشي.
نوررحمان لېوال