Home >
Pepe ḵrạcẖy̱ ḵې mafia
Copy Link Copied
Pepe ḵrạcẖy̱ ḵې mafia
2015-09-15 16:36:15
Pepe ḵrạcẖy̱ ḵې mafia pepe kẖlḵw de tsẖnạbw ạwph de څsˌlw ṣ kẖrڅwy̰, ddgẖw ōbu customers together de psˌtnw, blwcẖw he sy̰ndy̰ạnw kẖwạrې ټwlnې v he swdạګr to ې hrwmrw pnjạby̱ v, can trsẖạh to ې de Punjab de government cẖạrwạḵy̰ v.