اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
لاندې زما خواخوږى د پېښور سره او پدې ويډيو کې ددې ښاغلي څرګندونې، د پنجاب هغه حالت ښي چې د انګريز سيمې ته له راتګه تر ننه دى کارېږي، پنجاب د بادار نوکري کوي که هغه هرڅوک وي، بله هېڅ لاره نشته چې ترڅو موږ د پنجاب د کارونې وړتيا پيدا نکړو تر هغې به يې نور زموږ په خلاف کاروي.
تړاو کاپي کاپي شو
2014-12-10
لاندې زما خواخوږى د پېښور سره او پدې ويډيو کې ددې ښاغلي څرګندونې، د پنجاب هغه حالت ښي چې د انګريز سيمې ته له راتګه تر ننه دى کارېږي، پنجاب د بادار نوکري کوي که هغه هرڅوک وي، بله هېڅ لاره نشته چې ترڅو موږ د پنجاب د کارونې وړتيا پيدا نکړو تر هغې به يې نور زموږ په خلاف کاروي. 

خو ستونزه اوس داده چې موږ کمزوري پښتانه مشران لرو چې هغه د مينځو جامې وينځئ.

https://www.facebook.com/wolasmashar/posts/400762230082066
"انګامه, يېښوره او وزيريستانه په وير مو غمجن يم, په انګام، پېښور او وزيريستان کې د پاکستان دومخى سياست او پوځ د بېوزله پښتنو په وينو تويلو خپلو ناروا بمباريو، وژنو، ترهه خپرولو او ورانيو ته لاره هواروى. پاکستان يې هم وژني او هم ورباندې ژاړ کا.
خداى پاک دې د بېوزله پښتنو واوري او پخپل رحم او کرم د ددغو ګړاونو څخه د نجات توان ورکړئ.
پښتنو چې ترڅو خپل واک پخپل لاس کې وانخلئ تر هغو به ارام نشي."