لېوال حکمت پروګرام
د بندو شيريانو پرانستلو او پياوړي زړه لپاره نسخه
Copy Link Copied
2017-04-01 00:00:00
يوه ورځ ترمنځ د غرمې ډوډى له خوراک څخه نيمه کړۍ وړاندې لاندې چکني کولاى شي چې د بندو شريانونو پرانستلو کې مرسته وکړي:
د ليمو ٤ برخه له پوست سره
ادرک د اوږې د نيم پلي برابر يا کم
اوږه يو پلى
سور بانجان يا ټرماټر د غوز يا چارماغ برابر
د مڼو سرکه ٤ څاڅکي

همدارنګه د ډوډى خوراک سره دغه ډول چکني هره ورځ خوړل به مو د زړه له ناروغيو او شريانونو له بنديدو ژغوري.