پښتونخوا او پاکستان کې خوراکي بار موټر بند او هلته د ورغلو افغانانو حالت ډېر ستونزمن دى
Copy Link Copied
۲۳ مارچ، ۲۰۲۰پاکستاني چارواکو تورخم کې په خوراکي توکو بار افغاني موټر او نور افغانان چې درملنې يا کومې بلې چارې لپاره هلته تللي بند کړي.

د مرستو لپاره د افغانستان سفارت اړيکه:
00923305259755