موفقیت چشمگیر در ساخت داروی کرونا ویروس در هلند March 15 2020
Copy Link Copied
هالندی ها توانستند در ایجاد ادویه ضد مرض مرگبار جهانی COVID-19 موفق شوند.
اسپوتنیک به نقل از رن تی وی اتکا به NOS ،دانشمندان دانشگاه اوترخت هالند، آنتی بادی را پیدا كردند كه باعث انسداد عفونت می شود و نزدیك به ایجاد واكسین علیه این مرض می باشند.
سلولی فرانک گروسولد پروفسور زیست شناسی گفت که توانسته است برای اولین بار آنتی بادی های کرونا ویروس را کشف کند.
با این همه، ممکن است این واکسن زودتر از چند ماه ظاهر نشود: آنتی بادی هنوز در انسان آزمایش نشده است. گروسولد خاطرنشان كرد: علاوه بر این، تأیید دیگر نمایندگان جامعه علمی نیز ضروری می باشد.
تاکنون واکسین علیه coronavirus وجود ندارد.